Hvordan motiverer og fastholder vi nye frivillige?

Der er mange måder at engagere sig i en byhave på. Både for dem, der allerede har en masse erfaring med dyrkning, og for dem, der aldrig har sået et frø.

Af Louise Vang Jensen, Signe Sloth Hansen og Katinka Hauxner, www.hausenberg.dk, 09/02/2013

Den mængde tid, entusiasme og evner, folk lægger i projektet, skal honoreres med læring, mulighed for at møde nye mennesker, mulighed for at gøre en forskel i lokalområdet og måske også hjemmedyrkede afgrøder.

Rekruttering

Havedyrkere kan rekrutteres gennem folk, som kommer og bruger haven, lokale beboere eller medlemmer af lokale organisationer og foreninger. rekrutteringen kan ske ved at invitere til arrangementer i haven, annoncere i lokalpressen eller ved at sætte opslag opi ejendomme, på skoler med videre.

Fastholdelse

Hvis i oplever, at det er svært at fastholde frivillige havedyrkere, kan det være en god anledning til at overveje, hvad i kan gøre anderledes og bedre. er der for mange møder og for lidt tid til at få fingrene i jorden? Er der for få fælles aktiviteter i haven, der kan binde gruppen sammen? Er der tilstrækkelige muligheder for at udvikle evner og lære noget nyt gennem havedyrkningen?

Hulme Community Garden Centre i Manchester

I Hulme Community Garden Centre i Manchester bliver havens brugere inddelt i to grupper: De frivillige, som er ressourcestærke mennesker, der bidrager til havens drift, og servicebrugerne, der ofte har fysiske eller psykiske skavanker, og som i højere grad skal have støtte fra havens medarbejde og frivillige. Der er plads til begge grupper i haven, fordi opgaverne bliver fordelt, så servicebrugerne ikke får for meget ansvar, og de stærke frivillige ikke får for lidt. Foto: Hausenberg

Kommunikation

Det er vigtigt med en klar kommunikation i haven. Vigtige informationer skal kunne nå alle medlemmer gennem eksempelvis e-mail og opslag. i nogle projekter kan det være en fordel at udpege én tovholder med ansvar for kommunikationen.

Lad folk gøre det, de er bedst til

»Enhver frivillig er god til et eller andet – det gælder bare om at finde ud af, hvad det er, og så få ham eller hende til at beskæftige sig med det!«

Hjertet alene gør det ikke – om frivilligpolitik.

Center for frivilligt socialt arbejde, 2007.

Vær opmærksomme på den enkeltes motivation for at deltage i projektet, og sørg for, at opgaver og ansvar svarer til evner og ønsker. det kræver styring fra eksempelvis initiativgruppen, der også skal have overblik over, hvilke opgaver der er i haven, og hvem der skal løse dem. der skal være plads til, at alle kan deltage i havedyrkningen på deres egne præmisser.

Søg hjælp udefra

Måske er nogle opgaver i haven svære at få løst. det kan eksempelvis være ansvaret for regnskab eller fondsansøgninger. i så fald kan i søge hjælp udefra. enten ved at rekruttere personer med særlige evner eller ved at rejse penge til at ansætte en person til at varetage den slags opgaver.

Denne artikel er et uddrag af publikationen Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. Den er udgivet af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, juni 2012. Publikationen er udarbejdet af Hausenberg.

Download Dyrk dit nabolag her…

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider