Inspiration og viden

Jord og forurening

Hvordan er jorden – og kan jeg gøre den bedre?

Der er meget stor forskel på jord alt efter om den består af ler, sand, tørv, og der er stor forskel på, hvordan man kan jordforbedre dem.

Dyrk med fornuft på forurenet jord

Selv om jorden er forurenet i din have, så kan du godt dyrke spiselige afgrøder, hvis du følger nogle enkle regler i din omgang med jorden.

Er jorden velegnet til at dyrke grønsager i?

Når man har et stykke jord i kikkerten, er man nødt til at overveje, om jorden er er velegnet til at dyrke sine egne grønsager i.

Er jorden forurenet?

Inden du indgår aftale om brug af et stykke jord i byområder, er det en god ide at undersøge arealets status i forhold til forurening – og hvad det betyder.

Find info om et areal via Danmarks Miljøportal

På Danmarks Miljøportal kan du finde oplysninger om et jordarel, f.eks. jordbundsforhold, fredning, zonestatus, servitutter, forurening m.m.

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider