Del dine sankesteder

Mange har små private sankesteder, og hvis der er mere, end man selv skal bruge, kan man på Del Jorden give andre mulighed for at komme og sanke.

Af Karna Maj, www.havenyt.dk, 24/02/2013

Selv om man dyrker sin egen have, så er langt de fleste også på udkig efter steder, hvor man kan finde gratis mad i form af vildtvoksnede afgrøder. Det kan være ramsløg i skoven, æbletræer på offentlige arealer, brombær og hasselnødder i hegn og krat.

Del dine sankesteder med andre

Ramsløg

Skovbunden er dækket af ramsløg, så her er der ingen fare for at udrydde plantebestanden. Foto: Karna Maj

Hvis du kender gode sankesteder, kan du dele dem med andre. Inden du opretter sankestedet, skal man lige overveje, om stedet kan bære, at der kommer mange og høster.

Planterne skal jo gerne vokse her næste år også, så man må ikke plukke alle blade af planterne, grave planter op, osv. Det er f.eks. også en god ide kun at plukke en del af hyldeblomsterne, så man i efteråret kan komme tilbage og plukke hyldebær.

Du skal også overveje, om det er et sted, hvor det er ok at indsamle vild mad. På mere vildtvoksende offentlige arealer er det ikke et problem, men på mere dyrkede arealer, i parker og tæt på beboelse, bør man overveje det lidt mere.

I følge Danske Lov er der en ret til plukke vildtvoksende bær, svampe og blomster i et begrænset omfang til eget brug, men man må ikke ulovligt betræde anden mands grund. På private arealer bør man kun høste efter aftale, og her skal man også aftale med ejeren, at det der i orden at lægge det ud som sankested på Del Jorden. Det er bedst, hvis du kan overtale ejeren til selv at gøre det – så der ingen tvivl er.

Hvis du ved, at det er en forurenet grund, bør du ikke oprette det som et sankested.

Andre netsteder med kort over sankesteder

Byhøst
Byhøst er en specialside for at kortlægge vilde afgrøder i byerne, så det bliver let at finde, høste og spise dem.

Sanker.dk
Sanker.dk er et brugerbaseret forum for vidensdeling om offentlig sankning, samt udbud og erhvervelse af rettighed til sankning hos private. Gratis App til Iphone og Android om at sanke og dele sankesteder. Sanker på Facebook

Fugle og natur
På Fugle og Natur kan man i Felthåndbogen finde lokaliteter, hvor de forskellige vilde planter vokser. Men det er ikke ensbetydende med, at man kan sanke urter og bær her.

Mundraub
Mundraub kan man finde sankesteder i Tyskland, og her er langt de fleste for æbler, pærer, blommer, nødder osv. Folkene bag Mundraub gør en indsats for at få plantet flere frugttræer i det offentlige rum.

Gode regler når du sanker

  1. Høst kun, hvis der er mange planter af det, som du høster. Høst aldrig i bund – især vigtigt, når det er blade og frø, du høster. Planterne skal komme igen næste år i mindst samme antal.
  2. Efterlad frugter og frø til stedets fugle og dyr. Det er deres fødegrundlag, du høster af.
  3. Træd varsomt i naturområdet, når du sanker. Pas på ikke at brække grene på træer og buske. Tag hensyn til dyr og fugle og deres ynglesteder.
  4. Vær sikker på, at du ikke krænker ejendomsretten. Er du i tvivl, så spørg beboerne i de nærmeste huse og gårde. Det gælder også selv om du har fundet stedet på et kort over sankesteder.
  5. Kend reglerne for hvor og hvad, du må indsamle i skoven. Se Naturstyrelsens artikler om at samle
  6. Fredede arter må selvfølgelig ikke indsamles. Se Naturstyrelsens artikler om indsamling af planter og dyr
  7. Pas på ikke at forveksle plantearter, så du får giftige planter med hjem. Et særligt problem er ramsløg.
Hasselnødder knækkes

Man behøver ikke at vente med at smage på de indsamlede hasselnødder, til man kommer hjem. Foto: Karna Maj

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider