Vilkår

Del Jorden tilbyder havefolk og andre med jord at komme i kontakt med hinanden og dele jord og andet, som indgår i dyrkning af jorden, samt dele afgrøder, viden og havehjælp.

Overtræder man nedenstående vilkår, kan man blive udelukket fra at deltage på Del Jorden, eller man kan få slettet sin profil eller indlæg.

Miljøvenlig profil

Del Jorden er et netsted for miljøvenlig dyrkning og havebrug. Man må ikke opfordre til at bruge sprøjtemidler eller andet, som kan skade mennesker og dyr.

Alt indhold skal være have- eller dyrkningsrelateret.

Brugernes ansvar for indhold i egne indlæg

Som deltager har man pligt til at holde en god tone i forhold til de andre brugere.

Man kan kun deltage aktivt, hvis man er registreret bruger. Man skal opgive fuldt navn og e-post-adresse ved oprettelse af sin profil. Og man skal skrive under eget navn, men man kan vælge at forkorte fornavn eller efternavn og dermed få et mindre genkendeligt brugernavn.

Det er derfor en god idé at tage kritisk stilling til, hvad man lægger ud af informationer – alle kan læse dem. Og det er ikke muligt senere at få slettet eller ændret indhold administrativt.

Man er ansvarlig for indholdet i sine indlæg, herunder at man har tilladelse til at bruge et billede, som man lægger ind på Del Jorden. Det er normalt en god idé kun at bruge billeder, som man selv har taget.

Administrator kan ikke redigere i indholdet, hvorfor Del Jorden/Landsforeningen Praktisk Økologi ikke kan påtage sig ansvar for indholdet i brugernes indlæg.

Bemærk, at din e-post-adresse ikke vises offentligt på Del Jorden, men at andre registrerede brugere kan kontakte dig via en privat e-mail – medmindre du slår funktionen fra under dine indstillinger. Du er ikke forpligtet til at besvare en henvendelse. Du skal være opmærksom på, at din e-mail-adresse fremgår, hvis du vælger at besvare en privat henvendelse.

Hvis man sender en privat besked via siden til en anden bruger, må den holdes i en høflig og god tone og handle om indhold, som modtageren har startet eller deltaget i. Hvis man fremsender private mails, som chikanerer modtageren, kan man i kortere eller længere tid blive udelukket fra at bruge Del Jorden.

Del Jorden må ikke bruges til markedsføring

Del jorden er til brug for private, foreninger og netværk.

Del Jorden må ikke bruges af firmaer til markedsføring og professionelt salg af produkter. Det er dog tilladt at oprette opslag med jord til leje til privat dyrkning.

Desuden vil vi gerne give brugerne mulighed for at finde forhandlere af økologiske grønsager, frugt, æg og kød i kategorien Øko gårdbutikker. Her kan økologiske landmænd, gartnerier og frugtavlere oprette deres salg til private. Haveejere med salgsboder med økologisk dyrkede grønsager m.m. er også velkomne til her at gøre opmærksom på, at man kan købe deres grønsager m.m.

Det er ikke tilladt at bruge private beskeder til markedsføring af produkter og services.

Markedsføring af produkter kan foregå på Havenyt.dk. Vi linker fra Del Jorden til Havenyt i relevante kategorier.

Brug af cookies

Del Jorden bruger cookies: Dels en såkaldt sessioncookie, for at holde styr på din brugeradgang, og dels en række cookies for at huske dine søgeindstillinger m.m.

Brug af oplysninger og billedmateriale

Del Jorden/Landsforeningen Praktisk Økologi giver eller sælger ikke de afgivne persondata videre.

Del Jorden forbeholder sig ret til at bruge de billeder, som er indsendt til brug andre steder på deljorden.dk – f.eks. i forbindelse med omtale på forsiden.

Ansvarsfraskrivelse

Del Jorden påtager sig intet ansvar for de aftaler, som brugerne indgår med hinanden. Man kan bruge Del Jorden både til at dele gratis goder og tilbyde jord og andet mod betaling. Del Jorden har intet med disse aftaler at gøre. Det er alene en sag mellem parterne.

Vores informationsmateriale er udelukkende vejledende, og det vil aldrig være fuldstændig dækkende for alle forhold. Ønsker parterne en juridisk bindende aftale, anbefales det, at man kontakter en advokat.

Dyrkningsinformation på Del Jorden, skal udelukkende betragtes som vejledende. Plantedyrkning og udførelse af havearbejde er så afhængig af de lokale forhold, de aktuelle klimatiske forhold og brugerens viden og evne til at udføre anvisningerne, at der kun kan gives vejledende anvisninger. Men vi gør os stor umage for, at der kun findes anvisninger, som ikke skader personer, dyr, planter og andre forhold i haven.

Ansvaret for den konkrete udførelse efter råd og vejledninger påhviler altid brugeren. Del Jorden / Landsforeningen Praktisk Økologi påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler i ekspertsvar, råd, vejledninger m.m. Del Jorden påtager sig heller intet ansvar for skade på personer, dyr, planter, værktøj, maskiner og andet, som brugeren anvender i forbindelse med udførelsen efter råd og anvisninger fra Del Jorden.

Privat brug af Del Jorden er tilladt

Du må benytte indholdet af denne internetside til privat brug. Du må gennemse, gemme og printe de enkelte sider eller afsnit til privat brug.

Det er tilladt at citere fra artikler med tydelig kildeangivelse, medmindre der står, at copyright tilhører anden autor. På nettet skal kildeangivelsen ske med link til den artikel, man citerer fra.

Herudover er det ikke tilladt at gengive, udsende, fremsende eller distribuere materiale fra Del Jorden uden skriftlig tilladelse fra Landsforeningen Praktisk Økologi. Dette omfatter også brug af de underliggende koder – de må ikke bruges uden skriftlig tilladelse fra Landsforeningen Praktisk Økologi.

Vilkår kan ændres

Vilkår for brug er altid den aktuelle udgave som findes på Del Jorden. Vilkår kan blive ændret, hvis der opstår behov herfor. Hvis der sker større ændringer, vil vi gøre opmærksom på dette.

Udgiver/ejerskab

Denne internetside ejes og produceres af Landsforeningen Praktisk Økologi, CVR-nr. 14 73 80 45, tlf. 70208381, www.oekologi.dk

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider