Opslagstavlen

2760 Måløv  |  29. juni 2023  |  Gunner Holm Petersen

BIODIVERSITET & HAVE-VEN KONCEPTET

Noget må gøres … !
… ikke kun for nørder, ideen gives her rundhåndet videre til alle.

Jeg har udviklet et sprit nyt ”HAVE-VEN” koncept – men opdager til min forskrækkelse, at jeg nok ikke helt har fysik til at føre det ud i livet alene - bl.a. derfor søger jeg hjælp …. hvis du bor på Østsjælland og er interesseret så skriv personligt til mig via denne e-mail: hybridjardin@gmail.com

– så sender jeg straks et oplæg. I fællesskab kan ideerne udvikles yderligt og raffineres….

HVAD ER EN ”HAVE-VEN” ?
Have-ven konceptet går ud på tilbyde folk at anlægge og passe en såkaldt blomstereng (et vildblomsterbed) i DERES HAVE – GRATIS … !

Formålet med dette er i al beskedenhed at stoppe destruktionen af vores insektliv og minimeringen af vores fuglebestand – jeg forudsætte, at I er bekendt med pro-blemstillingen.

Men måske er ikke alle bekendt med, at en moderne have, der mest består af græs, forædlede blomster og stenbelægning er en ren ørken for insekt- & fuglelivet, hvilket var den kendsgerning der fik mig ud af starthullerne.

JAMEN HVORDAN … ?

Jeg har annonceret mit tilbud i nogle af lokalaviserne omkring København … hvor der også er en del småskove. Og jeg har fået en hel del respons – så jeg har måttet begrænse mig.

Situationen er - at jeg nu har et antal haver – hvoraf den ene nærmest er en park…! Hvor jeg er i fuld gang med at anlægge et ”vildblomsterbed” … i overensstemmelse med ejeren – forstås.

Men jeg er nervøs for at min fysik ikke holder til at tilså og passe det hele… ! Heller ikke selvom de udvalgte ejere er flinke til at hjælpe.

INTRODUKTION OG PLANLÆGNINGEN

Der er 100 meninger om hvordan man laver en BLOMSTERENG – især når det drejer sig om den fede sjællandske muld! Og mange der forsøger sig bliver dybt skuffede over resultatet – og holder hurtigt op med den slags igen.

Jeg tilstræber at løfte denne problemstilling til et nyt og radikalt anderledes niveau – hvor jeg forsøger at kombinere det æstetiske med biodiversiteten – byggende på kendte erfaringer – og med anvendelse af tekniker kendt fra økologisk landbrug og gartneri.

Jeg er allerede i fuld gang med at opbygge en frøbank fra vilde planter – en del er også allerede udsået i min lille ”planteskole” – nemlig dem der skal have en vinter ude for at kunne spire .. det gælder for en del vilde planter.
Jeg har også selv en blomstereng kørende … nu på 3. år.

Og NETOP nu færdiggøres såning og udplantning hos have-vennerne … !

Foran døren står forberedelse til den efterårssåning som skal starte næste sæsons vildblomsterbede…

FOKUS
… er at brede viften ud og samtidig fokusere på plantearter, der understøtter lokale in-sektarter som er på vej til at blive sjældne - både med hensyn til værtsplanter og fore-trukne nektarplanter.

Jeg kalder sådan en treenighed – insekt - værtsplante - tilhørende nektarplanter … for ”en case”.

Mine blomsterenge/vildblomsterbed skal understøtte så mange cases som muligt – det-te for at det ikke kun er de insektarter, som klarer sig allevegne, vi hjælper - men også dem som lider.

PERSPEKTIVER
Dette er noget temmelig nyt, som jeg håber I kan se, og det har tråde i mange retninger

Det forsøger at redde uddøende lokale arter

Det giver folk mere mod på at prøve noget i deres haver, som mange op i årene har svært ved at klare – og som for rigtig mange bliver en belastning. MEN at lade en del af haven blive mere vild kan være en løsning for nogen – og på sigt mindske kravet til vedligeholdelse på en god måde…

Det intenderer at skabe nye standarder for havedrift, hvor man anlægger en ”hybridhave” - som både indeholder det vilde og samtidig giver plads til de berettigende æstetiske forventninger folk har til deres kulturhaver – samt inkluderer et bud på en integreret køkkenhave – i en lille og overkommelig målestok.

Det forsøger at skabe en ny æstetik hvor selve KONTRASTEN mellem det vilde og det velplejede bliver et væsentligt aspekt … OG MÅSKE KERNEN I DET HELE.

Og det er også et indspark i vores kulturs måske største og mest uhåndterlige problem – folks ensomhed…

Fremfor alt er det måde at få afprøvet, beskrevet og måske publiceret nye måder at drive have på.

Men det kan jeg alt sammen uddybe - hvis det kunne interessere.

HVAD SKAL DER TIL ?

1) Praktisk hjælp Jeg har brug for rent praktisk hjælp til at udføre fysisk arbejde især i forbindelse med tilsåning af arealerne. Deltagelse i sån’t kunne være en måde at komme ind i konceptet på – således at man selv kan bringe stafetten videre - med henblik på at få sin helt egen have-ven kreds.

2) Teoretisk hjælp
Jeg har brug for hjælp til det teoretisk arbejde med de omtalte cases … gerne – men ikke nødvendigvis - på videnskabeligt niveau.

3) Hvis du selv kan og vil…
Hvis du har en have, som du gerne vil arbejde med henblik på understøtte en større biodiversitet, så tilbyder jeg, at indføre dig i mit koncept til udlægning af blomster-enge mm..
Herunder sparring, hjælp og vejledning samt leverandørkontakter … mod at få lov til at dokumentere hvordan det går,
Det vil dog være en forudsætning, at du selv magter at udfører det fysiske arbejde.

… ALTERNATIVET
Er at intet sker og vores biodiversitet bare bliver fattigere…. mens vi ser hjælpeløst til.
Man kan ikke bare bestille en værtsplante-optimeret blomstereng hos en havemand – desværre.

MEGET KAN GØRES.
Men der må handling til …!

INTRODUKTION Som introduktion til problemstillingen kan varm anbefales: INSEKTERNES BOG af Morten D. D. Hansen Et humoristisk kampskrift for at insekterne … og naturen.

Log ind

Du skal være logget ind for at kommentere dette indlæg.

Brugernavn:

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider