Find info om et areal via Danmarks Miljøportal

På Danmarks Miljøportal er der mulighed for at søge og finde mange information om et helt specifikt stykke jord.

Af Tine Hage, www.oekologi.dk, 10/02/2013

Kender man jordens beliggenhed eller adresse, er der på Arealinfo, som hjemmesiden også hedder, et væld af kortinformation at hente.

Hjemmesiden indeholder meget information og kan til tider være lidt tung at danse med. Men væbner man sig med tålmodighed og en god, solid internetopkobling, er der mulighed for at finde information om jordbundsforhold, fredninger, zonestatus, servitutter, forureningsregistrering og meget andet.

Man har også mulighed for at se luftfotos af området fra de sidste 10–20 år, og sågar også historiske kort over området. Terrænhældning, højdeangivelser og udpejninger til f.eks. fremtidige vejanlæg, skov eller vindmøller kan man også finde informationer om.

Find det ønskede jordstykke

Allerførst åbnes hjemmesiden på adressen:

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Man kan blive bedt om at installere et lille program Microsoft Silverlight, inden man kan se data.

Her mødes man efter et lille stykke ventetid af et Danmarkskort. Ventetiden kan variere alt efter, hvor mange, der benytter hjemmesiden i det tidsrum, man er på. Det kan godt tage flere minutter at komme videre til kortet. Hvis man ved, hvor området man søger information om, ligger, kan man zoome ind på kortet ved først at trykke på den grønne knap i øverste venstre hjørne med teksten »Her kan jeg« – og i pop-op-menuen trykke på »Finde«. Herefter fremkommer der en række faneblade og en værktøjslinje.

Vælg det første faneblad »Bruge Kortet«, der giver en værktøjslinje med bla. Forstørrelsesglas, en flytte-hånd og en informationsknap.

Vælges forstørrelsesglasset med + kan man enten trykke på kortet et antal gange indtil det ønskede zoom-niveau er nået, eller man kan ved at holde shifttasten ned med musen trække en firkant over det område, man ønsker at se i sit kortudsnit. Man kan zoome ind og ud flere gange indtil kortudsnittet passer.

En tredje mulighed er at trykke på den +/- skala der ses yderst til venstre på kortet, og derefter vælge flytte-hånden til at flytte fokus hen på det ønskede sted. Alternativt kan man skrive hvad man søger i søgefeltet oppe i højre hjørne. Skrives f.eks. et bynavn fremkommer der en lang menu af muligheder, der indeholder det søgte stednavn.

Man må lege lidt med søge og zoom mulighederne og finde frem til den fremgangsmåde, der passer bedst til ens behov.

Tænd og sluk for lag

I »Her kan jeg«-menuen trykkes nu på »Tænde/slukke Lag«. Herefter fremkommer i venstre side en lang række af kort og emnelag, som man kan tænde eller slukke for. Mange emner har underemner, der fremkommer ved at trykke på det lille plus udfor emnet. Nogle af informationerne vises kun, når zoom-niveauet er på en vis tæthed. F.eks »jordforurening« vises ikke på store kortudsnit.

Allernederst i Lag-menuen findes baggrundskortene fra de forskellige år. Tænd kun ét kort ad gangen, ellers bliver søgningerne meget tunge og langsomme.

Når først man er kommet herind og har fundet sit område og de mange forskellige lag-informationer er det blot at prøve sig frem og lege lidt med alle informationerne.

Jordbundskort

Jordbundskort findes kun for landzone. Her vælger man Profilen Landbrug lige over Lag-menuen, og derefter flueben i laget »Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord«. I dette lag findes mange underlag, der kan fravælges, men nederst findes et lag, der indeholder information om jordbundstyper. Lige under profilmenuen findes en mulighed for at vælge signaturforklaring på de lag, der er valgt. Trykkes på knappen igen, vender man tilbage til Lag-menuen.

Flere muligheder og hjælp

Ønsker man en udførlig gennemgang af, hvad hjemmesiden kan tilbyde er der mulighed for at downloade en introduktionstekst ved at trykke på følgende link:

internet.miljoeportal.dk/hjaelp/Vejledninger/Sider/Arealinformation.aspx

Derefter tryk på teksten »Sådan kommer du i gang med Nyt Arealinformation«. Her findes et længere dokument med fremgangmåder, muligheder og værktøjsforklaringer samt hjælp til at søge og finde den information man ønsker.

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider