Hvordan sikrer vi det fremtidige liv i haven?

Den lokale forankring er afgørende for en fælles byhave. Når nyhedsværdien er væk, og de oprindelige initiativtagere eventuelt er flyttet, er det vigtigt, at haven ikke lukker sig om sig selv.

Af Louise Vang Jensen, Signe Sloth Hansen og Katinka Hauxner, www.hausenberg.dk, 17/02/2013

Der skal stadig være folk, der har lyst til at komme og se til afgrøderne, vande blomsterne og luge i bedene på regelmæssig basis. Med andre ord skal det lokale liv omkring en byhaveplejes – også uden for sæsonen.

Byg videre på jeres erfaringer

Skriv gode råd ned, og sørg for at forankre jeres viden i takt med, at I bliver klogere. På den måde undgår I at begå de samme fejl år efter år, og det bliver lettere for nye frivillige at indgå i fællesskabet og sætte sig ind i, hvilke tanker I har gjort jer om haven.

Hold haven åben

Husk at være åbne for at gøre ting anderledes, end I plejer. Giv plads til, at nye brugere af haven kan få medbestemmelse og komme med ideer og føle et ejerskab til haven.

Arrangementer gør jer synlige

Prinzessinnengarten i Kreuzberg i Berlin lægger jævnlig hus til arrangementer, der gør lokalområdet opmærksomme på haven. kartoffelfest, loppemarked, koncerter, japansk sommerfest, honningfestival, kunstfestival og litterære oplæsninger er nogle af de arrangementer, haven annoncerede på sin facebook-profil i 2011.

Lav arrangementer, der kan lokke folk ind i haven, styrke det sociale liv i haven og sikre en fortsat tilstrømning af folk til projektet.

Havedyrkning er sæsonarbejde. For at fastholde livet og det sociale engagement i byhaven over vinteren, er det en god ide at holde et vinterarrangement. Arrangementer er også med til at vise omverdenen, at der er liv i haven. det kan være en fordel, hvis i vil søge penge til projektet udefra.

Prags Have på Amager har fællesspisning hver onsdag, hvor havens dyrkere, naboer og andre nysgerrige kan komme og få et måltid mad tilberedt af afgrøderne fra haven. Måltidet koster 10 kr. og er tilberedt af frivillige i havens udendørskøkken. I sommersæsonen 2011 kom der 50–80 besøgende til fællesspisning i haven hver onsdag. Foto: Hausenberg

Gør pligt til lyst

Gør opgaverne, der skal varetages i haven, til sociale begivenheder, man kan mødes om.

Konkrete forslag til aktiviteter:

  1. Start hver sæson med en fælles arbejdsweekend, hvor I klargør jorden og beslutter, hvad I vil dyrke hvor.
  2. Arrangér en workshop om dyrkningsmetoder, og få genopfrisket de vigtigste dyrkningstips.
  3. Aftal en fast dag for fællesspisning som socialt samlingspunkt i haven.
  4. Lav temadage i haven, der appellerer bredt. Haven bliver styrket af at have mange forskellige slags havedyrkere.
  5. Hold en høstfest, hvor I fejrer årets udbytte sammen.
  6. Hold et vinterarrangement i haven eller et havegruppemøde i løbet at vinteren, hvor I lægger planer for næste sæson.

Denne artikel er et uddrag af publikationen Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. Den er udgivet af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, juni 2012. Publikationen er udarbejdet af Hausenberg.

Download Dyrk dit nabolag her…

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider