Hvordan kommer vi i gang med at finde et sted?

For nogen starter det med en tom grund, for andre med lysten til at dyrke. Uanset hvad, har I brug for at finde et velegnet sted til jeres byhave.

Af Louise Vang Jensen, Signe Sloth Hansen og Katinka Hauxner, www.hausenberg.dk, 08/02/2013

Hvis I ikke har et bestemt område i tankerne, er der forskellige steder, I kan lede. Spørg i kommunens tekniske forvaltning, om de kender til ledige grunde i byen, som er velegnet til havedyrkning.

Hvor skal vi lede?

En fælles byhave kan etableres mange steder: i hjørnet af en park eller plads eller på kanten af et sportsanlæg. i forbindelse med institutioner, skoler eller på virksomheders udearealer. På tidligere industrigrunde eller byggegrunde udlagt til nye byområder. På friarealer i et alment boligområde eller i gårdrum i karrébebyggelser.

På flade tage eller i tidligere landbrugsjord i udkanten af byen. Der er mange muligheder.

Hvad gør vi, når vi har fundet et område?

  • Find ud af, hvem der ejer grunden, og tag kontakt.
  • Find ud af, hvad grunden har været brugt til før, og hvorvidt og i hvilken grad den er forurenet.
  • Sørg for en tilladelse til at gå i gang med at etablere en have på grunden.
  • Få en langsigtet aftale, der sikrer brugsretten til grunden, helst i flere år.
  • Aftal betingelser for at bruge grunden, for eksempel symbolsk leje til ejeren.

Vælg grunden med omhu

Find et sted, der ikke er alt for forurenet. ellers kan det blive dyrt at gøre grunden velegnet til havedyrkning. I for eksempel København betragtes al jord som forurenet. Men der skelnes mellem »kortlagt jord«, hvor forureningen er massiv, og »områdeklassificerede arealer«, hvor jorden antages at være mindre forurenet.

På »områdeklassificerede arealer« er der færre restriktioner for anvendelsen af arealet.

Tjek, om der allerede foreligger jordprøver

Når et område går fra industrianvendelse til eksempelvis havebrug, stiller kommunens miljøforvaltning normalt krav om et antal prøver, der kan vise, om forureningen er farlig for brugerne. Undersøgelserne er omkostningsfulde, så undersøg, om der allerede er foretaget prøver. Spørg grundejeren og kommunen.

Etablér haven i sammenhæng med eksisterende initiativer

Det kan lette dialogen med kommunen og give mulighed for, at havens etableringsomkostninger kan dækkes helt eller delvist af et større projekt, hvis der er områdefornyelse i området, så præsenter haveidéen for områdefornyelsens sekretariat. Måske kan de hjælpe.

Beboerhaven på Enghave Plads

Beboerhaven på Enghave Plads i København blev etableret i samme renoveringsproces som resten af Enghave Plads, og udgifterne til rydning af den forurenede jord blev derfor finansieret af en ekstra kommunal bevilling, som supplement til det store projekt. Foto: Hausenberg

Vær tålmodige, og hold gejsten

Det kan tage tid at finde et velegnet sted og få de nødvendige tilladelser, for eksempel til at dyrke grøntsager et sted, hvor der er tvivl om forurening. Men det er ventetiden værd, hvis alternativet er, at projektet bliver lukket ned, fordi forholdene ikke er i orden. Brug ventetiden på at samle en stabil gruppe, formulere et værdigrundlag og planlægge aktiviteter i byhaven.

Denne artikel er et uddrag af publikationen Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. Den er udgivet af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, juni 2012. Publikationen er udarbejdet af Hausenberg.

Download Dyrk dit nabolag her…

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider