Hvordan får vi etableret en havegruppe?

Initiativet til etablering af en byhave kan komme mange steder fra. Det kan for eksempel være fra lokale beboere, en boligsocial medarbejder, medlemmer af lokale organisationer eller foreninger.

Af Louise Vang Jensen, Signe Sloth Hansen og Katinka Hauxner, www.hausenberg.dk, 08/02/2013

Find de interesserede i lokalområdet sæt opslag op i lokalområdet, skriv om initiativet i lokalavisen, stem dørklokker, og invitér bredt, så i får fat i alle gode kræfter i lokalområdet. en bred lokal opbakning kan være med til at sikre projektets overlevelse på lang sigt. invitér kvarteret med, arrangér havedage, og gør initiativgruppen tilgængelig og synlig.

Fælles værdigrundlag for haven

»Start i det små. Folk kan typisk ikke overskue for store arealer. De har lyst, men mangler tid. Et projekt kan nemt vokse sig større, men dør, hvis det fra starten er for stort«.

Marijke Zwaan, initiativtager til beboerhaven på Enghave Plads, København.

Gør jer klart, hvad I vil med haven. det gør det lettere for nye frivillige at involvere sig og sikre, at havens ånd lever videre, selvom der måtte ske udskiftning blandt de frivillige. Lidt firkantet sagt skal I finde ud af, om I vil være selvforsynende med grøntsager eller snarere ønsker at skabe et socialt mødested i grønne omgivelser.

En stabil kernegruppe

Find ud af, hvilke evner I ligger inde med hver især. alle har erfaringer og viden, der kan gavne haveprojektet. Hvem har lyst til at være ansvarlig for økonomien? Hvem er gode til at lave arrangementer? Og hvem vil helst bare have fingrene i jorden?

Fælles vidensgrundlag

Find ud af, hvor I mangler viden, og brug eksperter udefra til at hjælpe jer med at opbygge haven og komme godt fra start. En ekspert kan for eksempel være en bekendt, der ved noget om havedyrkning, en gartner fra kommunen eller et medlem fra en af kvarterets foreninger med erfaring i at organisere
frivillige.

Havegrupper kan udvikle sig fra små til store

Growing Communities er et byhaveprojekt, der i løbet af 10 år er vokset fra en lille frivillig initiativgruppe til en socialøkonomisk virksomhed med 20 ansatte og 100 frivillige i otte forskellige haver i det østlige London. Foto: Hausenberg

Plads til forskelligheder

For nogle handler engagementet i haven måske om at få organisatorisk erfaring, mens andre gerne vil have et socialt mødested eller mulighed for at få fingrene i jorden. en have kan rumme mange forskellige motivationer, og det er kun en fordel at have forskelligt motiverede personer med i
projektet fra starten.

Denne artikel er et uddrag af publikationen Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. Den er udgivet af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, juni 2012. Publikationen er udarbejdet af Hausenberg.

Download Dyrk dit nabolag her…

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider