Hvordan danner vi en forening?

Der kan være fordele og ulemper ved at organisere sig som forening i en fælles byhave.

Af Louise Vang Jensen, Signe Sloth Hansen og Katinka Hauxner, www.hausenberg.dk, 09/02/2013

»Det er nemmere at samarbejde med en etableret forening i forhold til ansvar, uddeling af penge, revision og beslutninger. Vi bliver nødt til at have sikkerhed for, at vores penge bliver brugt til formålet, og at formålet er alment og ikke privat. Det kan være svært at sikre, hvis penge uddeles til en privatperson. Samtidig kan personen, der modtager pengene på vegne af en gruppe, risikere at stå med et personligt ansvar, hvis noget går galt. Derfor er en forening en god ide«.

Jon Pape, center for Park og natur, Københavns Kommune.

I etableringsfasen kan det være en fordel at være løst organiseret, for eksempel i en havegruppe. Det virker mindre forpligtende for nye folk. Senere – og især hvis i gerne vil indgå samarbejde med
kommune og søge økonomisk støtte – kan det være en fordel at etablere en forening.

Vigtige overvejelser ved etablering af en forening

Skal alle brugere af haven være medlemmer? Det er op til jer at beslutte. En fordel ved en forening er, at den kan demonstrere opbakning til haven for omverdenen. Medlemsantallet tæller, når der skal søges penge til projektet udefra.

Afstem forventningerne mellem jer

Gør jer klart, hvad I forventer af hinanden. Er der et minimum for deltagelse i byhaven? Hvilke sanktionsmuligheder har I, hvis en person ikke lever op til sine forpligtelser i haven?

Fælleshaven i Beder

Fælleshaven i Beder er organiseret i en forening. Foto: Hausenberg

Træf en beslutning om kontingent

Kontingentet kan være med til at sikre et bredt forankret ejerskab til haven og sikre havens økonomi og drift. Omvendt kan det også være med til at skræmme nogle folk væk.

Opstil regler og rammer, der passer jer

At udforme vedtægter for haven giver anledning til at tage stilling til, hvad der skal være fælles, hvor ofte og hvordan I mødes i haven, og hvordan I træffer beslutninger.

Fælleshaven i Beder
Uddrag af vedtægterne for Fælleshaven i Beder:

  • Foreningens formål er at videreføre Fælleshaven, som blev startet under Beder naturformidling og senere var en del af By og land Centret.
  • Foreningen kan være en ramme om andre aktiviteter omkring natur og miljø, dog først efter vedtagelse på en generalforsamling.
  • Fællesskabet forudsætter, at alle tager et ansvar.
  • Haven dyrkes efter økologiske principper, det vil sige uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler.
  • Som medlemmer kan optages personer, der ønsker at fremme foreningens og Fælleshavens formål. som medlem kan kun optages husstande, der er aktive i havens drift i henhold til havens organisationsplan.
  • Medlemmerne betaler kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.
  • Ansøgere fra lokalområdet (Beder og Malling) har fortrinsret, når der er ledige pladser i Fælleshaven. hvis der ingen lokale ansøgere er, kan nye medlemmer, som ikke bor i lokalområdet, optages som medlemmer.

Denne artikel er et uddrag af publikationen Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. Den er udgivet af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, juni 2012. Publikationen er udarbejdet af Hausenberg.

Download Dyrk dit nabolag her…

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider