At samarbejde med kommunen

Et godt samarbejde mellem havedyrkerne og kommunen kan gøre mange ting lettere, når man vil etablere en byhave.

Af Louise Vang Jensen, Signe Sloth Hansen og Katinka Hauxner, www.hausenberg.dk, 11/02/2013

I den hollandske by Utrecht har kommunen overdraget en stor del af ansvaret for de grønne områder til frivillige. For kommunen er det en metode til at styrke borgerinddragelse og medbestemmelse.

Kommunen sørger for tilladelser og økonomisk støtte til grønne tiltag, og lokale borgere står derefter for udformningen og vedligeholdelsen af områderne.

Det er derfor vigtigt at have højt på prioriteringslisten, at kommunen bliver inddraget så tidligt som muligt i processen. Et godt samarbejde, der bygger på gensidig tillid, kan sikre de rette tilladelser, økonomiske midler og i sidste ende gøre det lettere for jer at skabe den have, i selv ønsker.

Find den rette vej ind i kommunen

Find en kontaktperson i kommunen, der kan blive ambassadør for haven internt i kommunen. undersøg, om der allerede findes en frivilligkoordinator, et sekretariateller en forvaltning, der står for kontakten til frivillige initiativer, grønne områder eller tomme arealer i byen.

I Griftpark i Utrecht har kommunen et tæt samarbejde med forskellige grupper af frivillige, der passer forskellige dele af parken. Her er blandt andet en »vegetatiemuur«, en væghave, der drives af 15 faste frivillige under ledelse af den pensionerede læge Sofus på 70 år. Foto: Hausenberg

Gør kommunen tryg

Fremlæg jeres projekt så konkret som muligt. Forklar tydeligt, hvilket omfang, hvor mange deltagere og hvilken økonomi projektet har. Det gør det lettere for kommunen at håndtere projektet på dets egne præmisser og finde pragmatiske løsninger på problemer.

Gør kommunens samarbejde med jer let

Udpeg en kontaktperson, der kan stå for kommunikation med kommunen. Det kan være en person, der kender til havens organisering og økonomi. Sørg for en gennemsigtig økonomi, og hold kommunen opdateret om, hvordan haven udvikler sig, så tilliden bevares.

Denne artikel er et uddrag af publikationen Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. Den er udgivet af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, juni 2012. Publikationen er udarbejdet af Hausenberg.

Download Dyrk dit nabolag her…

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider