Planterne gror på Sydhavns Plads

Hvem skulle tro det? Mellem de trafikerede veje omkring Sydhavns Plads, har der over sommeren groet solsikker, squash, rødbeder, grønkål, ærter og gulerødder.

Af Thomas Mølgaard Andersen, 18/12/2012

På Sydhavns Plads på Vesterbro har Pædagoghøjskolen UCC igangsat et projekt, der har dyrkning af frugt og grønt som omdrejningspunkt. Projektet giver børnehaver, vuggestuer og indskolingsklasser mulighed for at få deres egne plantekasser, hvor de kan så grønsager og selv høste afkastet.

Det er sjovt at dyrke

Peter Schultz, der er idémanden bag projektet, siger:

– Hos UCC har vi længe arbejdet målrettet med at inddrage børn og institutioner fra lokalområdet i vores arbejde. Jeg så derfor muligheden at bruge vores grund ved UCC til at inddrage børn i hele processen med at dyrke sine egne grønsager og planter. Jeg synes, det er et vigtigt emne at vise børn, hvordan grønsager bliver til, og selve projektet indeholder nogle rigtig sjove og spændende pædagogiske muligheder for både UCC og de nærliggende børneinstitutioner.

Og det ser ud til at børneinstitutionerne har taget muligheden til sig. Laila Hebbelsrup, pædagog i vuggestuen på Børnegården Frederiksholm, udtaler:

– Det har været et fantastisk forløb. Børnene blev meget interesseret i planterne og i at se dem vokse fra gang til gang. De snakker stadig nu flere uger efter om deres planter.

Industri skal gøres til grøn oase

I forsommeren opsatte UCCS projektgruppe ni store plantekasser i form af pallerammer fyldt med dyrkbar jord. Derudover stillede de frø, vand, river, skovle, spande og vandkander til rådighed for de interesserede børneinstitutioner.

Området omkring UCC, fremstår normalt ganske industriel og rå. Derfor har et andet formål med projektet også været, at gøre området på Sydhavns Plads mere grønt og hyggeligt at opholde sig på. Selvom 9 plantekasser ikke fylder meget på så stor et område, så har det bestemt være med til at pynte op på området. Og det er målet, at projektet næste år skal øges med endnu flere plantekasser. Men også klatreområder for børn, flere spiseområder, kunst og varemærker er på Peter Schultz projektdrejebog for næste sommer. Som Peter Schultz siger:

– Vi har nu lagt grunden til noget rigtigt godt. Og vi vil tage det endnu videre til næste sommer. Vi har 9 store plantekasser, en fodboldbane og et spiseområde, samt en bålplads. Vi skal nu have dette bygget endnu videre, så det bliver et rigtigt dejligt sted at være for børn og voksne. Faktisk vil vi næste år, forsøge at udvide projektet, så vi også inkluderer lokale institutioner og foreninger, der ligger udenfor småbørneområdet.

Det er nemlig den store vision for projektet, at området ved UCC – som projektgruppen selv kalder »Sydhavnens Oase« – skal blive et samlingspunkt for både børnefamilier, studerende, institutioner og foreninger fra nærmiljøet og at området vil kunne bruges til både fælles og private arrangementer.

Hvad er UCC?

UCC er en professionshøjskole beliggende ved Sydhavns Plads. Her kan man blandt andet uddanne sig til pædagog, folkeskolelærer, sygeplejeske og fysioterapeut.

Hvad er projektets mål?

At inkludere lokalsamfundet – særligt lokale instititutioner og foreninger – i udviklingen af området ved UCC. Målet er at benytte området som base for pædagogiske læringsforløb, men også at skabe en social oase for lokalsamfundet.

Hvis du vil vide mere, så skriv til Peter Schultz på pbs@ucc.dk.

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider