Haveforeningen Oasen – kulturmøde i nyttehaven

Haveforeningen Oasen ligger godt gemt bag høje buske i den nordlige del af den store almene boligbebyggelse Avedøre Stationsby. I Oasen kan man dyrke, hvad man har lyst til, og som man har lyst til.

Af Louise Vang Jensen, Lise Røjskjær Pedersen, Signe Sloth Hansen og Katinka Hauxner, www.hausenberg.dk, 11/03/2013

En grønt mødested i boligområdet

Haveforeningen Oasen er på 1.500 kvadratmeter og 28 medlemmer dyrker hver deres jordlod i haven. Foto: Hausenberg

Kigger man ud over nyttehaverne, er det slående, hvor forskellige lodderne fremstår. Havedyrkerne i Oasen afspejler den blandede beboersammensætning i stationsbyen, og medlemmerne har meget forskellige motivationer for at komme i haven:

Birger Jelsborg er bestyrelsesformand i Oasen. Birger er i starten af 60’erne og kommer mest i haven for at møde vennerne, nyde solen og en øl på bænken og hive et par kartofler op i ny og næ.

Necati, en mand i 40’erne med tyrkisk baggrund, har sammen med sin kone dyrket have i Oasen i syv år. Necati er lige blevet medlem af Oasens bestyrelse, og han og hans kone og datter kommer i haven næsten hver eftermiddag. De synes, det er dejligt at få frisk luft og kunne høste egne grøntsager.

Vibeke er i 40’erne og er tidligere gartner. Hun kommer ofte i haven for at dyrke sine egne økologiske grøntsager. Hendes jordlod er stort og velplejet.

Mogens er en ældre mand i kørestol. Han bor i en lille lejlighed og kommer i haven næsten hver dag for at komme ud og møde andre mennesker.

Rashid og Fatima er et ægtepar i 50’erne, der har set muligheden for at fortsætte deres tyrkiske families tradition for havedyrkning i Danmark. Deres have bugner af grøntsager, og Rashid fortæller, at de er stort set selvforsynende i sommerhalvåret.

Merete Mader, der arbejder på ejendomskontoret i Avedøre Nord, er ikke i tvivl om, at haven har en særlig værdi for området: »Oasen er i modsætning til flere af de andre klubber og foreninger her i området et sted, der tiltrækker mange forskellige mennesker. Lysten til at dyrke have er åbenbart bredere end lysten til at mødes i et lokale, som mange af klubberne gør. På den måde, kan man sige, er haven et mødested for beboere med forskellig kulturel baggrund«, siger Merete Mader.

Fælles til hverdag og fest

Omkring halvdelen af medlemmerne i Oasen har anden etnisk baggrund end dansk. Bestyrelsesformand Birger kender de fleste af medlemmerne godt og fortæller, at der er mange fra Tyrkiet. »Alle de flotte haver, der bugner af grøntsager, er de fremmedes haver. De er gode til at holde have. Og de hjælper hinanden om sommeren, hvor mange rejser hjem til Tyrkiet på ferie. Vi andre passer bare os selv«, fortæller Birger.

Foto: Hausenberg

Rashid og Fatima er et kurdisk ægtepar i 50’erne. De er oprindeligt fra Tyrkiet, kom til Danmark i 1998 og har boet i Avedøre Stationsby siden. Rashid har fuldtidsarbejde, og Fatima er hjemmegående og tager danskkurser. De har haft jordlod i Oasen i syv år og kommer her næsten hver dag i sæsonen og dyrker mange forskellige grøntsager og krydderurter. Fatimas familie i Tyrkiet har tradition for havedyrkning, og hun er eksperten af de to: »Det er min kone, der ved mest om at dyrke have, og det er hende, der bestemmer, hvad vi skal dyrke«.

I Oasen er der ikke nogen fælles principper for dyrkningen, og mens Birger beundrer de tyrkiske medlemmers evne til at dyrke have, bemærker gartneren Vibeke, der går ind for økologi, at der bliver brugt rigeligt med sprøjtemidler.

I det daglige er kulturforskellene ikke større, end at medlemmerne accepterer hinandens forskelligheder og hjælper hinanden med gode råd om havedyrkning. Nogle kommer hver dag for at plante, luge og høste, andre kommer, når vejret er godt, for at mødes med vennerne og drikke en øl. Men ved festlige lejligheder, som den årlige standerhejsning i foråret, bliver fællesskabet udfordret af kulturforskellene.

Ved det sidste arrangement havde Birger købt kyllingepølser og separate engangsgrill for at sikre, at medlemmerne, der ikke spiser svinekød, også kunne tage del i arrangementet. Men fællesspisningen blev alligevel ikke helt så fælles, som Birger havde håbet. Medlemmerne delte sig i to grupper: Den ene gruppe sad ved bænkeog spiste svinepølser, den anden flyttede de indkøbte engangsgrill om på denanden side af hækken og satte sig på græsset og spiste kylling. »Der var nogen, der blev lidt fortørnede over, at de andre rykkede om på den anden side af hækken. Men sådan er det. Vi er forskellige, og vi skal alle sammen være her«, siger Birger.

Nem adgang – opdelt fællesskab

Oasen er en klassisk forening med bestyrelse og medlemskab. Formanden, Birger, indkalder til det, han kalder ‘pligtarbejde’, for at få alle medlemmer til at hjælpe med at holde de fælles arealer.»Sidste gang mødte der kun seks-syv stykker op«, fortæller Birger og tilføjer, at der er bøde til dem, der ikke kommer og glemmer atmelde afbud. Men bøden er vist aldrig blevet indkrævet. Introduktionen til nye medlemmer, formidlingen af ansvarsområder og regler for brugen af redskaber og andre ting foregår fra mund til mund. Som regel er det formanden, der tager sig af det. Man får det indtryk, at det kun er få, der kender til de fælles forpligtelser i haven. Flere af medlemmerne fortæller, at det er en af boligområdets gartnere, der vedligeholder buskene og de fælles arealer.

Foto: Hausenberg

Birger Jelsborg på 61 år er på efterløn. Birger har boet i Avedøre siden 1994 og blev medlem af Oasen, kort tid efter han var flyttet til området. Birger er formand for Haveforeningen Oasen og har en af de store haver på 85 kvadratmeter, men han har lånt halvdelen ud, fordi han ikke synes, han har tid til at dyrke den. På sin jordlod har Birger en ligusterhæk og bag den et bord med stole og en parasol. »Jeg dyrker lidt kartofler, gulerødder og jordbær, men efterhånden kan jeg nu bedst lide at sidde og slappe lidt af og drikke en øl med en kammerat – det er derfor, jeg har plantet hækken«.

Birger fortæller, at det altid har været bestyrelsen, der har taget sig af hækken og græsset, og mener, at de gamle medlemmer burde vide det. Birger føler et stort ansvar for haven, men er blevet lidt alene om formandsarbejdet, efter at hans gode ven og næstformand i foreningen er blevet syg og derfor ikke er så aktiv mere. »Før var det noget, vi kunne gøre sammen. Nu hænger det hele lidt på mig. Og hvis ikke jeg gør det, er der ingen, der gør det, og så ville haven måske gå i stå. Det synes jeg ville være meget ærgerligt«, siger Birger.

Den uformelle organisation og de få regler gør det nemt at blive medlem i Oasen: Du møder op, får en nøgle og et girokort og får anvist en have. Værsgo at gå i gang. Det giver mulighed for, at folk med forskellig baggrund engagerer sig i haven, møder hinanden igen og igen og er sammen om at dyrke jorden. På den anden side er der i Oasen udfordringer i forhold til at være fælles om både den praktiske vedligeholdelse og de festlige lejligheder. Her er det en stærk formand, bakket op af bestyrelsen og et par medlemmer, der holder foreningsfællesskabet i gang.

Haveforeningen Oasen

  • Haveforeningen Oasen ligger på Avedøre Tværvej i Avedøre Stationsby i Hvidovre.
  • Oasen er etableret i 1990 på initiativ af beboere i Avedøre Stationsby og med støtte fra Glostrup Kommune boligselskab.
  • Oasen er cirka 1.500 kvadratmeter og består af 28 private jordlodder og et par græsarealer med borde og bænke til fælles brug.
  • Haven er afgrænset af høje buske og hegn med en låge, der står åben året rundt.
  • 28 medlemmer dyrker hver deres jordlod i haven. Mange deler et jordlod med deres partner eller familie. Et jordlod koster 250–350 kroner om året afhængigt afstørrelsen.
  • Havens årlige driftsbudget består af kontingenter og er på 6–7.000 kroner.
  • Der dyrkes direkte i jorden. Der er ingen forurening på grunden, hvor der tidligere har ligget et gartneri. Der er ingen fælles retningslinjer for dyrkningen.
  • Haven er organiseret som en forening med en bestyrelse. Man skal bo i Avedøre Stationsby for at blive medlem.
  • Avedøre Boligselskab ejer jorden og stiller den gratis til rådighed til havebrug.
  • Haveforeningen Oasen har ikke nogen hjemmeside.

Denne artikel er et uddrag af publikationen Dyrk din by. Den er udgivet af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, juni 2012. Publikationen er udarbejdet af Hausenberg ved Louise Vang Jensen, Lise Røjskjær Pedersen, Signe Sloth Hansen og Katinka Hauxner.

Download Dyrk din by her…

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider