Fælleshaven Jordforbindelser

15 husstande får i 2013 mulighed for at komme med i et stykke pionerarbejde. En nedsat arbejdsgruppe er allerede i gang med til at definere og sætte gang i den første fælleshave på Vestegnen.

Af Karna Maj, www.havenyt.dk, 07/02/2013

Fælleshaven Jordforbindelser i Taastrup skal være et sted, hvor alle med lyst til at dyrke, kan få glæde, samvær og erfaringer ved at dyrke sine egne grønne sunde fødevarer.

Knud Anker Iversen blev inspireret af ideen med Community Gardens, som man ser det i række internationale byer, og fik ideen til at starte en fælleshave op på Vestegnen. Det sker i samarbejde med Grennessminde økologiske Gartneri på Snubbekorsvej 18 i Taastrup.

Opstart af Fælleshaven

Det er intentionen at dyrke haven økologisk, dvs. uden gift og med brug af naturlige gødninger og dyrkningsmetoder. Under hele forløbet er der kyndig vejledning fra projektleder Aiah Noak og projektmanager Dianna Haumann samt gartner Kaare Jacobsen fra Grennessminde, og der kan fås hjælp til praktiske opgaver, man ikke selv kan magte.

Grennessminde stiller et 300 m² stort areal vederlagsfrit til rådighed. De første 15 interesserede får i fællesskabets ånd rådighed og ansvar for ca. 20 m² jord til dyrkning af grønsager, urter og blomster efter eget ønske. Urte- og grønsagsønsker indsamles af udvalget, og alt dyrkes økologisk.

Alle kan deltage

Alle kan være med, ung som gammel, hele familien, og uanset bagrund og interesse. Lige fra den studerende til pensionisten, og gerne både dem, som ingen jord har, og dem som allerede har jord, men har lyst til at dyrke mere eller lære mere om at dyrke. Man skal blot have lyst til jord under neglene og dyrkning af spiselige planter.

Arbejdsgruppe nedsat på første møde

Introduktionsmødet den 19. januar var en succes med 14 fremmødte, som nedsatte en arbejdsgruppe på fem mennesker, som vil arbejde videre med retningslinier for indretningen af haven, frø og udplantningsplanter, haveredskaber o.l. Det er også arbejdsgruppen, der skal sikre, at initiativet vil kunne etablere sig som en egentlig forening.

De fremmødte fortalte i en runde om deres motiver for at ville være med i et fællesskab omkring at dyrke deres egne grøntsager. Her gik det igen hos flere, at de syntes det var kedeligt selv at gå og ordne have, og således havde lyst til at gøre det sammen med andre. Ønsket om at blive klogere på havedyrkningen og blive inspireret gik også igen.

Der var pæn interesse for at høre om – efterfølgende deltage – i projektet med fælleshaver. Fælleshaver er for alle generationer. Foto: Miljø- og EnergiCentret

Indmeldelse

Der er fastsat et indmeldelsesgebyr på 200 kr. Det er Miljø- og Energicentret, der er sekretariat for initiativet, og det vil være hertil man skal overføre indmeldelsesbidraget på 200 kr. Pengene skal overføres til reg. 8401 kt. nr. 1108358. Melder der sig flere end 15 interesserede, kommer man på venteliste eller får pengene returneret.

Læs nærmere på www.jordforbindelser.dk

Læs mere om Fælleshaven Jordforbindelser

Læs mere om Miljø- og Enerigkontoret i Høje Tåstrup

Læs mere om Greenesminde

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider