Fælleshaven i Beder

Fælleshaven i Beder er en meget velfungerende fælleshave, som i år har 30 års jubilæum, og man deler gerne sine erfaringer med andre, som vil etablere en fælleshave.

Af Karna Maj, www.havenyt.dk, 18/01/2013

Foto: Helga Voigt / Fælleshaven i Beder

Nogle lokale indsjæle i Beder fik i 1993 den idé, at de ville prøve at lave en fælles have, hvor flere familier kunne dyrke grønsager sammen.

Grønsagerne dyrkes i lange bede Foto: Helga Voigt / Fælleshaven i Beder

I første omgang blev der anlagt en fælleshave på 2.000 m², som blev dyrket af 12 voksne, og der blev ret hurtigt bygget en stor dome. Jorden ligger i udkanten af Beder og blev lejet af Aarhus Kommune. Fælleshaven blev i løbet af et par år udvidet til et større areal, samtidig med at der kom flere medlemmer med.

De seneste mange år har Fælleshavens areal været på 6.600 m², og 40 voksne med tilhørende børn er medlemmer af haven. Der er to domer og en togvogn til redskaber m.m., og en nedgravet togvogn fungerer som jordkælder til vinteropbevaring af afgrøder.

Drives af en forening

Haven drives af foreningen Fælleshaven i Beder. Foreningen er velorganiseret med bestyrelse, vedtægter og organisationsplan.

Haven er helt privat og modtager ingen tilskud, men finansierer driften ved at alle betaler et årligt kontingent i forhold til familiens størrelse. Der er et lille indskud for nye medlemmer. Haven har dog igennem årene også modtaget tilskud fra forskellige fonde til anlæg af dome, jordkælder og etablering af kommunal vandforsyning. Haven har en lejeaftale med Aarhus Kommune for jorden, som ligger i nærheden af vandboringer, og derfor skal dyrkes uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte.

Det er godt at være mange til at trampe, når gangstierne mellem bedene skal markeres i foråret. Foto: Helga Voigt / Fælleshaven i Beder

Selvforsyning året rundt

Jorden dyrkes efter økologiske principper og til eget forbrug. Jorden gødes af kompost lavet af husdyrmøg fra landmænd og en landbrugsskole i nærheden blandet med grøntaffald fra haven. De dyrker stort set alle de grønsager, man kan dyrke i det danske klima samt mange forskellige slags krydderurter. De forkultiverer planter til senere udplantning i de to domer, hvor der senere dyrkes chilier og basilikum.

Grønsager, som kan opbevares, gemmes i jordkælderen, og på den måde har de grønsager til en stor del af året.

Fordelingen af grønsagerne er enkel. Alle tager blot det, familien har behov for til eget forbrug – men selvfølgelig med naturlig hensyntagen til, om der er nok til alle. Når en afgrøde er klar til høst, sætter den, der holder bedet, blot en grøn pind i jorden som tegn.

Udplantning. Foto: Helga Voigt / Fælleshaven i Beder

Organisering af arbejdsopgaver

Fælleshaven er organiseret i arbejdsgrupper, styregruppen, fællesmødet, bestyrelsen og generalforsamlingen.

Der laves en markplan, som for hver år fastlægger, hvad der skal dyrkes i de enkelte bede. Alle voksne har ansvaret for dyrkning af et af de lange bede, og indgår herudover i en arbejdsgruppe, som udfører udvalgte fællesopgaver som f.eks. at slå græsset. Hver arbejdsgruppe mødes en gang hver uge, og alle skal regne med at lægge 2–3 timers arbejde om ugen i gennemsnit i sæsonen, der løber fra marts til oktober.

På nogle få fælles arbejdsdage arbejder alle i haven sammen om at løse de største opgaver. Det er f.eks. at køre kompost på bedene i det tidlige forår, oprydning efter vinteren, plantning af porrer, høst og oprydning inden vinteren.

Arbejdsdag. Foto: Helga Voigt / Fælleshaven i Beder

Giver gerne erfaringer videre til nye fælleshaver

Hvis man har planer om at starte en fælleshave, kan man se mere om Fælleshaven i Beder på deres hjemmeside. Her kan man bl.a. se Fælleshavens vedtægter, arbejdsgrupper, fælles arbejdsopgaver og årets arbejdskalender. Der er også nogle fine dyrkningsvejledninger og praktiske anvisninger.

Der er også mulighed for at aftale at komme på besøg i Fælleshaven, hvis man har brug for mere viden.

www.faelleshaven.dk

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider