Økologiske avleres kan leje mindre haver ud til private

Som økologisk avler må du gerne udleje mindre arealer til private haver, men du er ansvarlig for, at de økologiske regler overholdes.

Af Karna Maj, www.havenyt.dk, 13/07/2013

NaturErhvervstyrelsen skriver i en nyhed den 10.07.2013 at de økologiske avlere godt kan udleje jord til private, men de skal sikre sig, at de økologiske regler overholdes på den udlejede jord.

NaturErhvervstyrelsens nyhed har denne ordlyd:

Udlejning af mindre havestykker til private

Etablering af økologiske folkehaver kan være med til at udbrede kendskabet til økologien. Hvis du er økologisk landmand og ønsker at leje jord ud til private, skal du sikre dig, at økologireglerne overholdes.

Det betyder, at du er ansvarlig for:

  • at der indkøbes og anvendes tilladt såsæd efter retningslinjerne på Den Økologiske Frødatabase
  • at have dokumentation for såsædens oprindelse samt status
  • at søge om dispensation til brug af ikke-økologisk materiale og kunne dokumentere, at frøene er ubejsede (hvis denne mulighed eksisterer – se den Den Økologiske Frødatabase
  • at gøre brug af økologiens principper om jordforbedring, herunder: Hensigtsmæssigt sædskifte. Bruge husdyrgødning fra økologisk husdyrproduktion. Bruge andet organisk, økologisk materiale
  • at kunne dokumentere brug af gødning.
  • at føre plantelogbog.

NaturErhvervstyrelsen anbefaler derfor, at du selv står for indkøb og uddeling af plantemateriale, frø og gødning, hvis du lejer et havestykke ud til private.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen, Center for Jordbrug, Økologi og Landbrugslov, telefonnr.: 3395 8000.

Del Jorden drives af Landsforeningen Praktisk Økologi. Læs mere…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider